تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
آخرين ارسال هاي تالار گفتمان
کمی طاقت داشته باشید...
عنوان پاسخ بازدید توسط
1 244 Mr.pourya
1 272 Mr.pourya
1 246 Mr.pourya
1 251 Mr.pourya
1 275 Mr.pourya
1 209 Mr.pourya
1 190 Mr.pourya
1 209 Mr.pourya
1 178 Mr.pourya
1 180 Mr.pourya
جن چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,,
عسل گپ,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
راز گپ,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
راز چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
مرام چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
ارمیکا چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
هویچ چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
گلبرگ چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
پوما چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
دوهزار گپ,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
زهره چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
هزار گپ,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
آی لاویو چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
ایذه چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
راحیل چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
سلماس چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
آهنگ چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
قلب چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
انار چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
آمار چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
راگا چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
تنها چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
تک چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
یکتا چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
آموزش هک,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


برچسب ها : ,
سیگار,گمرک چت

سیگـ ـارها برایــم دو دسته اند :

 

سیگـ ـارهای قبل از دیدنت و سیگـ ــارهای پس از رفتنت....

 

هر دو برایم حس غریبی دارند    !!

 

اولی  بخاطــر دلهره ی نیامدنت و دیگری از ترس دیگــر

 

ندیدنت . . .


عشق,گمرک چت

 

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ..
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤــﺎﻧﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬــﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ ...
ﭼﺎﻗـﯽ ﯾﺎ ﻻﻏــﺮ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠــﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ..
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ

برﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻣﺎﯾــﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺟﺎﻧــﺶ ... ﻣﺎﻟــﺶ ... شخصییتش ...
حتی ﺁﺑــﺮﻭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺵ ...
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗـــــــــﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ ...


سیگاری,گمرک چت

این سیگــــــار که میکشم

همان فریـــاد هایی است که نمیتوانم بزنم

همان حرفهـــایی که جراًت گفتن به کسی را ندارم

همان دلتنگـــــی هایی که روز به روز پیرم میکند

همان خاطـــرات ایست که نه تکرار می شوند و نه فراموش

همان تنهـــایی های که کسی پرش نمی کند

همان درد هایی که درمـــان ندارند ...

 


گمرک چت,مطلب وبلاگ نویسان

حلالــــم کـن اگـه دستــام بـه دستــای تو عــادت کـرد

ﺩِﻕ ﮐَــــﺮﺩَﻡ .. ﭘُﺸﺖِ ﺧَﻨـــﺪﻩ ﻫﺂﯼِ ﺗَﻠﺨـــﯽ ﮐِﻪ ﻫﯿﭽـــﮕﺂﻩ ﮐَﺴﯽ ﺑِﻪ ﺁﻥ ﺷَــﮏ ﻧَﮑـــﺮﺩ


مطالب غمگین,گمرک چت

هرزگــی ارایش غلیظـم نیست

هرزگــی سر کردن شال قرمــزم نیست

هرزه انیست که می بیند از غم او مشروب میخـورم و می بیند غـم هایم را زیر ارایشم پنهان میکنم

امــــ ــــــــا.....

اما هنوز هم هـــــوس را به من تریح میدهد ...!!


عاشقانه,گمرک چت

ب ِ وقتـ دلتنگـــــܨ
فرقـܨ نمیکنـد کجـا بـاشـܨ
پشتـ پنجـره ی اتـاقـܨ در پـاریس ،
میـان ازدحـام خیـابـانـܨ در تهـران ،
یـا روܨ پلـܨ معلـق در جنگـل ـهاܨ آفریقـا .
ب ِ هــر حـال ؛
حتمـاً غـروبـܨ بـراܨ تمـاشـا خـواهـܨ یـافتـ . . . !


تنهایی,گمرک چت

دخـتـــرکـمـ  ...

هیچگاه" هم آغوشــی" هایت را با "عشــــــــــق "اشتباه نگیر...

هیچ مــردی در"رختخــواب "نامهربــان نیست...


مطالب عاشقانه,گمرک چت

چقدر خواب ببینم که مال من شده ای ؟
و شاه بیت غزل های لال من شده ای ؟
چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض
جواب حسرت این چند سال من شده ای ؟
چقدر حافظ یلدانشین ورق بخورد ؟
تو ناسروده ترین بیت فال من شده ای
چقدر لکنت شب گریه را مجاب کنم ؟
خدا نکرده مگر بی خیال من شده ای ؟
هنوز نذر شب جمعه های من این است
که اتفاق بیفتد حلال من شده ای
که اتفاق بیفتد کنار تو هستم
برای وسعت پرواز بال من شده ای
میان بغض و تبسم میان وحشت و عشق
تو شاعرانه ترین احتمال من شده ای
مرا به دوزخ بیداریم نیازی نیست
چقدر خواب قشنگیست مال من شده ای


موزیلا چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


بوستان چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


نازی چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


چل سی چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


ملوس چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


لاو چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif


زهره چت,گمرک چت

سلام عزیز کلیک کن رو این متن ها


بیا چت روم مورد علاقه ات


گمرک چـــــت


کلیک کن رو بنر پایینی

 

http://www.xum.ir/images/2014/07/13/asd.gif